БИЙ ТАРЫХЫ

       Майрамдык салтанаттарда улан кыздар келиштире бийлеген кара жорго бийи канча убакыт өтпөсүн өз актуалдуулугун жоготпой келет. Бий бир эле убакта миң түрдүү кыймылды көрсөтөт. Кызыгы, ден-соолукту чыңдоодо олутту салымы бар.

       Маселен, кадимки көнүгүү катары кабылдасак болот. Касиети тулку бойду чыңап,  айыкпас  дартты жеңүүгө жардам берет. Көп бийлеген адам оору сыркоодон алыс жүрүп өзүн  ар дайым жеңил  жана эркин сезе алат. Кыргыздын карт тарыхын ашкере кылган “кара жорго” бийи улуттук баалулук. 

       Тарыхына кайрылсак, 10-11  кылымдарга  таандык. Элдик уламыштарда Кара ханий  мамлекетинде  Бурака  деген  хан болгон.  Андагы жоокерлер  жалаң  кара жорго  таптап  минишкен. Эзелки салтты бек кармаган Бурака  хан коңшу айылга коноктолгону барган учурда андагы кара жорголор катуу чыккан комуз күүсүнөн  өз  басымын жоготуп, үстүндөгү  адамдар  аттарга  ээ  боло албай калышат. Эл бул окуяны сый урмат катары кабыл алышып, чоогусу менен бири калбай бийлеген. Ошондон кийин  Бурака хан бул  жылкынын  бийи  болду,  муну  “Кара жорго” бийи  деп аталсын деген маалыматтар бар.